Chiết xuất dâu

Chiết xuất dâu

Quả dâu tây là một loài hybrid trồng rộng rãi để chi dâu tây. Nó được trồng trên toàn thế giới cho trái cây của nó. Quả là rộng rãi đánh giá cao cho hương thơm đặc trưng của nó, màu sắc tươi sáng màu đỏ

Nói chuyện ngay