98% Viên nang EGCG Green Teat Extract

98% Viên nang EGCG Green Teat Extract

[Tên sản phẩm]: Chiết xuất chiết xuất trà xanh tự nhiên [Tên thực vật]: Camellia sinensis [Thành phần hoạt động]: Trà polyphenol, EGCG, Catechins, Caffeine [Kiểm tra]: Chè polyphenol 40% -98%, EGCG: 30% -98% , Catechin: 10% -90%, Caffeine: 0.5% -5% [Phương pháp thử]: UV hoặc HPLC [Phần của Nhà máy sử dụng]: Lá ...

Nói chuyện ngay