Chiết xuất quế

Chiết xuất quế

Quế là một gia vị lấy mẫu vỏ trong của một số cây từ chi cinnamomum được sử dụng trong thức ăn ngọt và mặn. Thuật ngữ "quế" cũng đề cập đến màu sắc giữa màu nâu của nó. Trong khi cinnamomum verum đôi khi được coi là "true quế",

Nói chuyện ngay