Chất chiết xuất Radix Platycodi của hoa quả lóng

Chất chiết xuất Radix Platycodi của hoa quả lóng

Tên sản phẩm: Chiết xuất Balloonflower / Chiết xuất gốc rong bóng / Chiết xuất Platycodon grandiflorum / Radix Platycodi chiết xuất Tên Latin: Platycodon grandiflorum (Jacq.) A.DC. Đặc điểm kỹ thuật: 4: 1 - 20: 1 Xuất hiện: Màu nâu Vàng bột Kích thước lưới: 80 Miếng Lớp: Thực phẩm và Dược phẩm Nhãn hiệu: LS-Herb

Nói chuyện ngay