Chiết xuất thảo mộc của Trung Quốc Feverfew Chiết xuất thảo mộc PEFverfew / 100% Kháng sinh tự nhiên Extract0.2%, 0.8%, 1% Parthenolides

Chiết xuất thảo mộc của Trung Quốc Feverfew Chiết xuất thảo mộc PEFverfew / 100% Kháng sinh tự nhiên Extract0.2%, 0.8%, 1% Parthenolides

Feverfew đã có một lịch sử lâu dài về sử dụng thuốc. Steven Foster, một trong những nhà làm cỏ lành nghề nổi tiếng nhất của Mỹ, đã chỉ ra trong chuyên khảo xuất sắc về feverfew rằng Dioscorides, bác sĩ người Hy Lạp thế kỷ thứ nhất, đã đề xuất nó hơn 1900 năm trước

Nói chuyện ngay