Chiết xuất nhân sâm

Chiết xuất nhân sâm

Ginsend là loại thảo mộc Trung Quốc nổi tiếng nhất, một loại cây thân thảo lâu năm, có hoa hình thức tháng sáu đến tháng chín, trái cây có thời gian là từ tháng bảy đến September.Ginseng các nhà máy được công nhận rộng rãi nhất được sử dụng trong y học cổ truyền hơn 7000 năm

Nói chuyện ngay