Chiết xuất hạt nho Proanthocyanidins 95%

Chiết xuất hạt nho Proanthocyanidins 95%

Hạt nho là giàu ở Oligomers Procyanodolic tổ hợp (OPC), mà là một antioxidant。 mạnh mẽ Chiết xuất hạt nho chứa bioflavonoids tự nhiên được gọi là proanthocyanidins mà giúp hỗ trợ sức khỏe của màng tế bào khỏi bị hư hại của gốc tự do.

Nói chuyện ngay