Rosavins

Rosavins

Hodiola rosea là một thực vật có hoa thuộc chi rhodiola (này gia đình), tên gọi phổ biến là vàng gốc, gốc Hoa hồng, roseroot, phía tây roseroot, Aaron's rod, Bắc cực gốc, Vương miện của vua, lignum rhodi, orpin rose.

Nói chuyện ngay