Phân rễ chiết xuất Saposhniovia Root

Phân rễ chiết xuất Saposhniovia Root

Thông tin cơ bản: Tên sản phẩm: Divaricate Saposhnikovia Root Extract Tên Latin: Saposhnikovia divaricata (Turcz.) Schischk Phần trích: gốc Đặc điểm kỹ thuật: 5: 1, 10: 1; 20: 1 Xuất hiện: Bột màu nâu vàng Hình ảnh: Chức năng: 1. Xả gió 2. Xử lý cảm lạnh, nhức đầu và đau cơ thể 3 ....

Nói chuyện ngay