Rau Quế tự nhiên Cassia Bark Extract

Rau Quế tự nhiên Cassia Bark Extract

Tên sản phẩm: Chiết xuất vỏ cây quế Cinnamomum cassia 30% polyphenol Tên khác của cassia: chiết xuất gia vị tự nhiên, bột gia vị Trung Quốc, quế, vỏ cinnamomi, vỏ cassia, cassana cinnamomum, canelier de chine, vỏ quế Cinnamomum cassia vỏ sò Presl, Cinnamomum cassia Presl, Ground Quế ,...

Nói chuyện ngay