Kudzu flavonoid 40%

Kudzu flavonoid 40%

Sắn dây có tên nổi tiếng Nhật bản Dong,, mà là một nhóm thực vật trong chi Pueraria trong hạt đậu Fabaceae, phân họ đậu (Faboideae). Họ đang leo núi, cuộn, và dấu lâu năm vines bản địa của miền đông châu á, đông nam á và một số hòn đảo Thái Bình Dương. Nó có nguồn gốc ở khu vực Himalaya

Nói chuyện ngay