Nuciferine 2%

Nuciferine 2%

Lá sen (Nelumbo nucifera) là một lâu năm thủy sản là liên quan chặt chẽ đến phổ biến water lily (Nelumbo lutea). Cây này có hoa màu trắng với ánh sáng màu xanh lá cây và phát triển trên khắp các vùng nhiệt đới của Châu á và Trung Đông.

Nói chuyện ngay