Resveratrol 50% - 98%

Resveratrol 50% - 98%

Resveratrol là một stibenoid, tên checmical 3,5,5, - trihydroxy - trans-stilbene, mà là một loại tự nhiên phenol và một phytoalexin được sản xuất tự nhiên của một số cây trồng để đáp ứng với chấn thương hoặc khi cây đang đính kèm bằng tác nhân gây bệnh như vi khuẩn hoặc nấm

Nói chuyện ngay