Salicin 15% - 99%

Salicin 15% - 99%

Liễu trắng là một loài liễu bản địa đến châu Âu và phương Tây và trung á. Tên bắt nguồn từ tone màu trắng dưới lá. Các thành phần hoạt động trong vỏ cây liễu trắng được gọi là salicin, Latin tên Salix, Salicin được cô lập ở dạng tinh thể của nó năm 1828 bởi Henri Leroux, một dược sĩ người Pháp

Nói chuyện ngay