Tribulus Terrestris Saponins 40% - 90%

Tribulus Terrestris Saponins 40% - 90%

Tribulus terrestris là một thảo mộc thường niên trong gia đình ấu cũng được gọi là Zygophyllaceae. Nhà máy này có nhiều tên phổ biến, bao gồm cả handejector, bindii, bullhead, burra gokharu, ấu, cat's đầu, lông mi của quỷ, quỷ thorn, devil's cỏ dại, đâm thủng vine, puncturevine

Nói chuyện ngay