Giải nén ra

Giải nén ra

Goji berry được gọi tên khoa học là Lycium barbarum. Nó được cho là đã tăng thọ và có một số sức khỏe cải thiện tính chất. Nó là một trong những người giàu nhất tự nhiên chất dinh dưỡng có sẵn trên trái đất.

Nói chuyện ngay