Chiết Xuất Root Đa Giun Polygonatum

Chiết Xuất Root Đa Giun Polygonatum

Giới thiệu: Tên sản phẩm: Polygonatum Odoratum Extract Tên Latin: Polygonatum Odoratum Druce Đặc điểm kỹ thuật: 10: 1 Xuất hiện: Màu vàng vàng bột Phương pháp thử: TLC Mô tả: Polygonatum odoratum là một loại cây thân thảo lâu năm trồng đến 85 cm (33 in) chiều cao 30 cm 12 trong) rộng, với ...

Nói chuyện ngay