Lycoypene

Lycoypene

Cà chua là quả ăn được, thường màu đỏ mọng kiểu của nightshade Solanum lycopersicum, thường được gọi là một nhà máy cà chua. Cà chua được tiêu thụ bằng cách đa dạng

Nói chuyện ngay