Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Để Gói sản phẩm
Aug 16, 2016

Đây cũng là một tin tức lớn cho công ty chúng tôi. Công ty chúng tôi xuất khẩu một loại sản phẩm 1000kg tổng số vào Mỹ vào cuối tháng bảy. Nói chung, chúng tôi đóng gói các sản phẩm trong túi nhựa. Tuy nhiên, thời gian này chúng tôi đóng gói chúng như là yêu cầu của khách hàng - túi nhôm tráng túi nhựa. Túi nhôm đã dán dán cho mỗi sản phẩm. Cuối cùng, chúng tôi sử dụng ba túi differents để đóng gói này. Cuối cùng, chúng tôi hoàn thành tất cả các thủ tục sớm.


Một cặp: Shippment

Tiếp theo: 2016 SHANGHAI CPHI