Chiết xuất cỏ lúa mạch

Chiết xuất cỏ lúa mạch

Lúa mạch Hórdeum, một thành viên của gia đình cỏ. Đó là một hạt ngũ cốc lớn trồng ở vùng có khí hậu ôn đới trên toàn cầu. Nó là một trong các loại ngũ cốc trồng đầu tiên, đặc biệt là ở Eurasia sớm nhất là 13.000 năm trước.

Nói chuyện ngay